5e DAN

 

Dan Examen Eisen / Taekwondo Bond Nederland / 5e DAN Dan- en poomreglement versie 1 juli 2018 )

Praktijk 1

‘A’ = Stijlvorm 12 (Pyongwon).

‘B’ = Stijlvorm 13 (Sipjin).

‘C’ = Twee stijlvormen naar keus van de E.C. van 1 t/m 11.

Praktijk 2 Een demonstratie van het eigen kunnen van 20 minuten, waarin minimaal 5 breektesten zijn opgenomen (waarvan maximaal twee (2) handtechnieken) en waarbij mede gedeeltelijk gebruik dient te worden gemaakt van de eigen partner. De demonstratie dient aan een aantal eisen te voldoen:

Een schriftelijke korte opzet van de inhoud wordt voor de aanvang van het examen aan de examencommissie overhandigd; Het materiaal voor de breektesten dient te breken; Onderdelen welke alleen door anderen, zijnde niet de kandidaat zelf, worden uitgevoerd zijn niet toegestaan; Het demonstreren van scheidsrechtersvaardigheden of gelijkwaardige activiteiten zijn niet toegestaan.

Theorie

A. Het vooraf maken van een vrij betoog betreffende taekwondo. Dit betoog dient in 6-voud tot uiterlijk 14 weken voor datum danexamen opgestuurd te worden naar het bondsbureau. Het betoog wordt beoordeeld door de leden van de scriptiecommissie welke een advies zullen uitbrengen over de te geven waardering. Het betoog zal worden gehouden over een onderwerp dat kan worden geselecteerd uit een door de Technische Commissie gepubliceerde lijst van onderwerpen. Het betoog hoeft niet de mening te verwoorden van de examencommissie. Het betoog is minimaal 1 pagina en maximaal 2 pagina’s met normale lettergrootte en regelafstand.

B. Het maken van een Taekwondo Curriculum Vitae welke gelijktijdig met het betoog dient te worden opgestuurd naar het bondsbureau.