Taekwondo

De Oorsprong:

De oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt in Korea. De naam taekwondo is afgeleid van taekgyeon. Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die rond 1800 ontstond en begin 20e eeuw nauwelijks meer beoefend werd in Korea. Hoewel er dus enig verwantschap bestaat tussen taekgyeon en taekwondo, is deze slechts oppervlakkig. Men probeert vaak om taekwondo een langere geschiedenis toe te dichten dan historisch kan worden bewezen, om zo de link tussen taekwondo en taekgyeon in stand te houden. Taekwondo is echter “vrij recent” ontstaan uit het Japanse karate en heeft zich vooral in de afgelopen 50 – 60 jaar enorm ontwikkeld.

Letterlijk vertaald betekent tae = voet, kwon = hand of vuist en do = de manier of de weg. Taekwondo is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid. Het wordt daardoor ook vaak gezien als een verdedigingssport en niet als een vechtsport, omdat er veel aandacht gaat naar zelfbeheersing en respect. Voor de serieuze taekwondo is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen.

Door training ontwikkelt een student zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, (lichaams)coördinatie en zelfverdediging. Taekwondo wordt gezien als een kunst van zelfverdediging, die gebruikt kan worden voor gerechtigheid en het verdedigen van de zwakkere. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor sterke mensen, maar die door iedereen te beoefenen is.

Organisaties:

World Taekwondo (het vroegere WTF, opgericht in 1973): WTF-taekwondo is een zeer populaire sport die inmiddels in meer dan 201 landen word beoefend. De (olympische) sportvorm van taekwondo omvat veel sparren met o.a. kruisbescherming, hoofdbeschermer, borst, arm- en scheenbeschermers. Deze vorm is vol contact, alhoewel er met de handen niet op het hoofd mag worden geraakt. Dankzij de flitsende technieken en grote zelfbeheersing bij het uitvoeren van deze technieken, is de WTF-variant sinds 2000 een vaste sport op de olympische spelen.

Zelf hechten wij meer aan taekwondo als een breedtesport dan een topsport. Alle onderdelen van het traditionele en het moderne taekwondo komen tijdens de trainingen aan bod.

Taekwondo trainingen omvatten de volgende onderdelen:

 • Techniek: standen, trappen, stoten weringen en blokkeringen.
 • Stijlvormen (Poomsee): uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen).
 • Sparren (Kyorugi): een-, twee- en driestapsparren, vrij sparren, gearrangeerd sparren en het traditionele sparren.
 • Breektesten (Gye-pa): het breken van planken en dergelijke, door middel van tevoren bepaalde taekwondotechnieken. Hierbij is vooral de techniek van belang en niet zozeer de kracht.
 • Zelfverdediging (Hosinsul): het nabootsen van de realiteit, waarbij ook geoefend wordt zich te bevrijden uit verwurgingen, armklemmen, omklemmingen, afweren van aanvallen met een mes, korte en lange stok e.d.
 • Theorie: De benamingen in het Koreaans.

Materialen:

Tijdens de training draagt de taekwondo-beoefenaar een taekwondopak, genaamd dobok. Om het middel draagt men een band, genaamd ti. Tijdens spartrainingen, sparwedstrijden en bepaalde examen onderdelen draagt men ook borst-, scheen-, onderarm-, kruis-, hoofd- en gebitbescherming.

Traditioneel dragen taekwondo-beoefenaren zonder zwarte band (DAN graad) een dobok met een witte kraag. Dragen taekwondo-beoefenaren boven de 15 jaar met een zwarte band (DAN graad) een dobok met een zwarte kraag, en dragen taekwondo-beoefenaren onder de 15 jaar met een POOM-DAN graad / rood-zwarte POOM band een dobok met een rood-zwarte kraag.

Doelstellingen van taekwondo: 

 • Hoffelijkheid: beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf.
 • Integriteit: In het taekwondo zijn eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Zelfbeheersing: Dit is heel belangrijk bij taekwondo, zowel binnen als buiten de dojang.
 • Enorme geestkracht: Een oprechte taekwondo-leerling moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.