7e DAN

Dan Examen Eisen / Taekwondo Bond Nederland / 7e DAN Dan- en poomreglement versie 1 juli 2018 )

Praktijk 1

‘A’ = Stijlvorm 14 (Jitae).

‘B’ = Stijlvorm 15 (Cheonkwon).

‘C’ = Twee stijlvormen naar keus van de E.C. van 9 t/m 13.

Praktijk 2

GYEK PA 7 verschillende breektesten naar eigen inzicht, waarvan maximaal twee (2) handtechnieken.

Theorie A. Het vooraf maken van een vrij proefschrift (scriptie) betreffende taekwondo. Dit proefschrift (scriptie) dient in 6-voud tot uiterlijk 14 weken voor datum danexamen opgestuurd te worden naar het bondsbureau. Het proefschrift (scriptie) wordt beoordeeld door de leden van de scriptiecommissie welke een advies zullen uitbrengen over de te geven waardering. plaatsvinden.

Het proefschrift (scriptie) dient aan de navolgende eisen te voldoen: (a) Het onderwerp is een ander onderwerp dan wat voor het 6de Danexamen is beschreven. (b) Het onderwerp dient voldoende raakvlakken met Taekwondo te vertonen. (c) Er dient een duidelijke (eigen) visie gegeven te worden. (d) De uitwerking dient iets toe te voegen aan hetgeen bekend is. Het is dus niet (alleen) de bedoeling bekende informatie over te nemen of te verzamelen. (e) De indeling dient uit drie onderdelen te bestaan: a. Inleiding. b. Uitwerking. c. Conclusies/samenvatting. (f) Lay-out. Het proefschrift (scriptie) omvat minimaal 10 en maximaal 20 pagina’s getypt in normale regelafstand en lettertype.

B. Het vooraf maken van een beschrijving van de specifieke bijdrage aan het Taekwondo van de examinandus. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden ingegaan op concrete resultaten. Deze specifieke bijdrage aan het Taekwondo wordt beoordeeld door de leden van de examencommissie welke een advies zullen uitbrengen over de te geven waardering. De beschrijving dient in 6-voud gelijktijdig met de scriptie opgestuurd te worden naar het Bondsbureau.