TBN

Uitleg inschrijving Taekwondo Bond Nederland:

Taekwondo verenigingen zijn aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland (hierna TBN te noemen). Uw lidmaatschap bij onze club wordt na 2 maanden omgezet in een vast lidmaatschap en u wordt hierna automatisch aangemeld bij de TBN bond.

Deze TBN is het landelijk orgaan wat betreft de taekwondosport in Nederland en organiseert onder andere workshops, wedstrijden, stages, cursussen, regiodagen en de nationaal zwarte band examens.

!! Lid worden van de TBN is binnen onze vereniging verplicht !!

Het TBN lidmaatschap betaald u rechtstreeks aan de TBN (een jaarcontributie, door middel van een aan u toegestuurde acceptgiro), deze staat los van de maandcontributie die u aan onze vereniging betaald.

Zie https://www.taekwondobond.nl/ledenadministratie-info/ voor de huidige jaarbedragen.

U krijgt hierna ook een TBN paspoort thuis gestuurd. Dit TBN paspoort a.u.b. NIET zelf invullen, maar aan trainer Pascal geven. Hij vult het paspoort in, waarna u het weer terug krijgt.

Dit paspoort heeft u telkens nodig als men via de vereniging wil deelnemen aan wedstrijden en activiteiten zoals stage, cursussen, e.a. georganiseerd door de TBN. In het TBN paspoort worden ook de graduaties, stages en bijscholingen bijgeschreven, zodat men nationaal en internationaal erkent wordt. Voor het nationaal zwarte band examen moet men tenminste 3 jaar aaneengesloten lid zijn van de TBN.

Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en hartelijk dank voor uw medewerking.